แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช นายกสภาวิทยาลัย เป็นประธานฯ
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม


ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดจากอาคารมารดาพระผู้ไถ่ ผ่านทาง Facebook Page “วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College” ตามกำหนดการในพิธี
พิธีดังกล่าวเป็นการจัดงานแบบจำกัดจำนวน เฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกของบัณฑิตที่เข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตร รวมทั้งดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top