ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา

พิมพ์

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา
เมื่อวันพุธที่  22 กุมภาพันธ์  2560  แผนกนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ระดับปริญญาตรีและสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ระดับปริญญาโท  นักศึกษาที่เตรียมตัวจบในปี พ.ศ. 2560   โดย บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกุล  อธิการสถาบัน/คณบดีคณะศาสนศาสตร์ 

   เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแสงธรรม  ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัย  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม

View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/68-human-news/613-22-feb-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeId382f0bb7bf