ห้องสมุดวิทยาลัยแสงธรรม

::::::: New Books!!! ::::::

ชื่อหนังสือ : การสอนคิดด้วยโครงงาน การเรียนการสอน แบบบูรณาการ
ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขเรียกหนังสือ : 371.36 พ721ก
ชื่อหนังสือ : การออกแบบการสอน
ผู้แต่ง : ชนาธิป พรกุล
เลขเรียกหนังสือ : 371 ช152ก
ชื่อหนังสือ : ยุโรปยุคเรเนซองซ์ สมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
ผู้แต่ง : อนันตชัย จินดาวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : 940.21 อ151ย
ชื่อหนังสือ : ISIS เจาะลึกกองกำลังรัฐอิสลาม
ผู้แต่ง : ไวสส์ ไมเคิล
เลขเรียกหนังสือ : 303.625 ว988อ
ชื่อหนังสือ : รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพ
ในศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขเรียกหนังสือ : 371.3 พ236ร

ค้นหาหนังสือที่มีคำว่า