Get Adobe Flash player

รวมเหตุการณ์เด่น ๆ ในรอบ 40 ปี
สามเณราลัยแสงธรรม

 

เหตุการณ์สำคัญในช่วงทศวรรษแรกบ้านแสงธรรม

 

20 พ.ค.72        พิธีเปิดสามเณราลัยใหญ่แสงธรรมเป็นการชั่วคราว ที่หัวหินวิทยาลัย
                       
มีสามเณรรุ่นแรก 31 คน คณะผู้ให้การอบรม 3องค์

1 ธ.ค.72           ย้ายสถานที่การอบรมมาอยู่ที่สามพราน ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 29

28 พ.ค.73        วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ในปีที่ 2 ของสามเณราลัยแสงธรรม มีนักศึกษา 2 ชั้นปีจำนวน 44 คน และใช้อาคารเรียนของวิทยาลัยเป็นวันแรก

3มิ.ย.73            บรรดาสามเณรใหญ่ได้ไปร่วมพิธีอภิเษกพระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่บ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน มีบันทึกไว้ว่า “..เป็นพิธีใหญ่โตมาก มีมหาชนร่วมพิธีอย่างล้นหลาม อาทิ บรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชาย-หญิง องค์กรคาทอลิกต่าง ๆ และประชาสัตบุรุษมากมาย ตลอดถึงคณะพระภิกษุ (แทนสมเด็จพระวันรัต)และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างให้เกียรติมาร่วมพิธี นับว่าเป็นพิธีที่แสนจะสง่า อบอุ่น เป็นที่ประทับใจ และน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก เสร็จพิธีทั้งท่านเก่า ท่านใหม่ กล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างจับจิตจับใจจริง ๆ ... ในตอนบ่ายมีแขกมากหน้าหลายตามาเยือนบ้านเณรของเรา” ...

4 มิ.ย.73           บรรดาสามเณรเดินทางไปคำนับแสดงความยินดีกับพระอัครสังฆราชใหม่ พระคุณเจ้าได้ตอบสุนทรพจน์ต่อบรรดาเณรอย่างซาบซึ้งตรึงใจด้วยข้อความที่ว่า... “เณรเป็นหัวใจของบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ เณรต้องมีความเชื่อมั่นในฐานะของตน ต้องยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรค และเป็นแสงสว่างของโลก”

30 พ.ค.74        วันแรกของปีการศึกษาใหม่ปีที่ 3 ของสามเณราลัย มีนักศึกษา 3 ชั้นปี จำนวนทั้งหมด 62 คน สามเณรสังฆมณฑล 52 คน สามเณรคณะนักบวช 10 คน

2 ก.พ. 75          พิธีเปิดสามเณราลัยใหญ่แสงธรรมอย่างเป็นทางการ มีการเสกอาคารต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางศิลาฤกษ์วัด หอประชุม และหอสมุด พระสังฆราชทุกองค์มาร่วมในพิธี และมีการออกอุดมสารฉบับพิเศษ

10 มิ.ย. 75        วันแรกของปีการศึกษาใหม่ปีที่ 4 มีนักศึกษา 4 ชั้นปี จำนวน 101 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 84 คน และสามเณรคณะนักบวช 17 คน

26 ต.ค.75         พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์(สามเณรรุ่น 1) จำนวน 16 คน โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

16 ธ.ค.75         สามเณรร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ของสามเณรนิมิต รักมหาวิทย์ ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

3 มิ.ย.76           วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 5 มีนักศึกษา 5 ชั้นปี จำนวนทั้งหมด 131 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 108 คน สามเณรคณะนักบวช 23 คน

12 ก.ค.76         สามเณรเดินทางไปร่วมพิธีอภิเษก พระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ที่นครสวรรค์

18 ก.ย.76         สามเณรจำนวนหนึ่งไปช่วยดับไฟที่ไหม้โรงงานรองเท้าพรินซ ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านเณร

31 ต.ค.76         พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม (สามเณรรุ่น ๑) และแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ (สามเณรรุ่นที่ ๒) ... พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นประธาน

6 มิ.ย.77           วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 6 มีนักศึกษา 6 ชั้นปี จำนวนทั้งหมด 138 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 114 คน สามเณรคณะนักบวช 24 คน

14 ต.ค.77         พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม (สามเณรรุ่น 2) และแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ (สามเณรรุ่นที่ 3) ... พระสังฆราชลอเลนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน

4 ธ.ค.77           สามเณรไปร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิทและแห่แม่พระฟาติมา ที่บ้านเณรยอแซฟ

19 มี.ค.78         อำลาคุณพ่อดังโตแนล กลับไปทำงานที่ฝรั่งเศส และอำลาสามเณรรุ่นที่ ๑ ที่จบการศึกษาอบรม

5 มิ.ย.78           วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 7 มีนักศึกษา 6 ชั้นปี จำนวนทั้งหมด 161 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 133 คน สามเณรคณะนักบวช 28 คน

13 ต.ค.78         พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 14 คน และแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ 36 คน ... พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง เป็นประธาน

5 มิ.ย.79           วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 8 มีนักศึกษา 6ชั้นปี จำนวนทั้งหมด 185 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 140 คน สามเณรคณะนักบวช 45 คน

3 ก.พ.80           พิธีเปิดและเสกวัดใหม่ของสามเณราลัยแสงธรรมโดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน พระสมณทูต และพระสังฆราชทุกองค์ในประเทศไทยมาร่วมในงานนี้ มีการออกอุดมศานต์ฉบับพิเศษ

9 มิ.ย.80           วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 9 จำนวนทั้งหมด177 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 135 คน สามเณรคณะนักบวช 42 คน

16 ก.ค.80         สามเณรสังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ไปร่วมพิธีอภิเษกพระอัครสังฆราช ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน

7 มี.ค.81           สามเณรเดินทางไปร่วมพิธีต้อนรับพระสมณทูต เรนาโต้ ราฟาแอล มาร์ติโน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

8 มิ.ย.81           วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 10 จำนวนทั้งหมด 180 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 127 คน สามเณรคณะนักบวช 55 คน

16 ส.ค.81         พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ และผู้ช่วยพิธีกรรม โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง

2 ก.พ.82           วันฉลองแสงธรรม ภาคเช้ามีพิธีมิสซา และเวลาบ่ายมีการแข่งขันกีฬา

7 มิ.ย.82           วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 11 จำนวนทั้งหมด 219 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 127 คน สามเณรคณะนักบวช 92คน

บ้านเณรเปลี่ยนแปลงระบบการอบรมศึกษาจาก 6 ปี เป็น 7 ปี

15 ส.ค. 82        เริ่มมีการบวชสังฆานุกรให้สามเณรใหญ่ชั้นปีที่ 7 โดยเลื่อนจากเดือนตุลาคมมาเป็นวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขั้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี... มีผู้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร 17 ท่านแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 21 คน ผู้อ่านพระคัมภีร์ 23 คน ... พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

20-28 ต.ค.82   การประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเซีย (FABC) ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

3 ธ.ค. 82          การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเอกชน ครั้งที่ 4 “แสงธรรม” เข้าร่วมการแข่งขัน ที่สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น เราได้เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 2

27 ก.พ.83         ร่วมยินดีกับพระคาร์ดินัลไทยองค์แรก ... พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู .. สามเณรเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

เหตุการณ์สำคัญในช่วงทศวรรษที่สอง

15 ส.ค. 83                    วันแรกของปีการศึกษาใหม่ปีที่ 12 มีนักศึกษาทั้งหมด 224 คน เณรสังฆมณฑล 125 คน เณรนักบวช 99 คน

15 ส.ค. 83                    พิธีบวชสังฆานุกร 15 ท่าน พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 25 คน และผู้อ่านพระคัมภีร์ 28คน พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน

1 ต.ค. 83                      คนงานชาย คำกอง ผลขาว จากหมู่บ้านสันติสุข ถูกรถยนต์ BMW ชนเสียชีวิตที่ทางเข้าซอยหมอศรี ทางบ้านเณรได้จัดงานศพและเรื่องคดีอย่างเรียบร้อย

11 พ.ย. 83                    นักศึกษาไปร่วมวันปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเอกชนครั้งที่ 5 แสงธรรมได้2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง บาสเก็ตบอลได้ที่ 3 ฟุตบอลได้รองชนะเลิศ

10 พ.ค. 84                   บรรดาสามเณรได้ร่วมต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่2 ที่ได้เสด็จเยือนประเทศไทยทรงเป็นประธานในพิธีบูชามิสซาสำหรับคริสตศาสนิกชนชาวไทยที่สนามศุภชลาศัย

11 พ.ค. 84                   บรรดาสามเณรได้ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เป็นประธาน พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 23 องค์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

4 มิ.ย.84                       วันแรกของปีการศึกษาใหม่ปีที่ 13 มีนักศึกษาทั้งหมด 244 คน สามเณรสังฆมณฑล 142 คน สามเณรนักบวช 112 คน

12 ก.ค.84                     ไปเที่ยวทัศนาจรประจำปีที่วังแก้ว จังหวัดระยอง และศรีราชา สวนสน วังแก้วแล้วกลับถึงสามพรานเวลาค่ำ

15 ส.ค.84                     พิธีบวชสังฆานุกร 24 องค์ พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 24 คน ผู้อ่านพระคัมภีร์ 19 คน พระสังราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นประธาน

11 พ.ย.84                     บรรดาสามเณรไปร่วมฉลองวัดและเสกวัดใหม่ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน ร่วมขับร้องในมิสซา แสดงดนตรี และแข่งบาสเก็ตบอล

16 ก.พ.84                     บรรดาสามเณรไปร่วมมิสซาปลงศพ พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

3 มิ.ย.84                       วันแรกของปีการศึกษาใหม่ปีที่ 14 มีนักศึกษาทั้งหมด 264 คน เณรสังฆมณฑล 152 คน คณะนักบวช 112 คน

6 มิ.ย.84                       คณะสงฆ์และสามเณรไปร่วมพิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อประเวศ พันธุมจินดา ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร .. (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเดินทางไปร่วมเปิดเสกวัดใหม่ที่บางขาม ลพบุรี)

1 ก.ย.84                       พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลแสงธรรมคัพ ครั้งที่ 1 ทีมแสงธรรมชนะทีมสุขาภิบาลอ้อมใหญ่

7 ธ.ค.85                       โอกาสฉลอง 75 ปี อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี พระสมณทูตได้ประกาศว่า “คุณพ่อมนัส จวบสมัย เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี”

22 ก.พ.86                     สภาพระสังฆราชประกาศให้ คุณพ่อวงศ์สวัสดิ์ แก้วเสนีย์ เป็นอธิการสามเณราลัยแสงธรรม

2 มิ.ย.86                       วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 15 จำนวนทั้งหมด 272 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 163 คน สามเณรคณะนักบวช 109 คน

15 ส.ค.86                     พิธีบวชสังฆานุกร 14 ท่าน พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 14 คน ผู้อ่านพระคัมภีร์ 8คน .. พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ เป็นประธาน

1 มิ.ย.87                       วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 16 จำนวนทั้งหมด 278 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 166 คน สามเณรคณะนักบวช 112 คน

15 ส.ค.87                     พิธีบวชสังฆานุกร 11 ท่าน แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 8 คน ผู้อ่านพระคัมภีร์ 23 คน ...พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย เป็นประธาน

28 ก.ย. 87                    เริ่มการก่อสร้าง อาคารมารดาพระผู้ไถ่

11 ธ.ค.87                     บรรดาสามเณรร่วมงานมหกรรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๖๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามศุภชลาศัย คริสตชนทั้งคาทอลิกและ   โปรเตสตันส์ มาร่วมงานจำนวนมาก ... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน

1 มิ.ย.88                       วันแรกของปีการศึกษาใหม่ ปีที่ 17 จำนวนสามเณรทั้งหมด 298 คน เป็นสามเณรสังฆมณฑล 170 คน สามเณรคณะนักบวช 128 คน

13 ก.ค.88                     อธิการประกาศว่า “คุณพ่อประพนธ์ ชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาให้เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

14 ส.ค.88                     โอกาศปิดปีแม่พระ มีพิธีบวชสังฆานุกร 4 ท่าน ผู้ช่วยพิธีกรรม 19 คน ผู้อ่านพระคัมภีร์ 31 คน ... พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

5 มี.ค.88                       อธิการประกาศว่า “สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยได้ประกาศตั้งคณะธรรมทูตไทย โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นผู้รับผิดชอบ”

3 มิ.ย.89                       พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นประธานมิสซาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา ปีนี้มีนักศึกษาร่วม 300 คน หลังมิสซา มีการต้อนรับ คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อนิเวศน์ อินธิเสน ซึ่งเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่

7 มิ.ย.89                       พิธีอำลาคุณพ่อสมศักดิ์ นามกร (ประจำที่แสงธรรม 17 ปี) และคุณพ่อสำราญ วงษ์เสงี่ยม (ประจำที่แสงธรรม 12 ปี)

1 ก.พ.90                       งานชุมนุมศิษย์เก่าแสงธรรม .. มีบันทึกว่า “ตั้งแต่เช้าบรรดาศิษย์เก่าแสงธรรม ได้เริ่มเดินทางมาถึงบ้านเณร ได้เริ่มลงทะเบียน และในตอนบ่ายก็ได้แข่งกีฬากับสามเณรใหญ่ ... พิธีมิสซาฉลองบ้านเณรมีพระสงฆ์กว่า 70 องค์ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นประธาน .. หลังมิสซาศิษย์เก่าทุกท่านรับประทานอาหารที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ .... การจัดครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรก

2 มิ.ย.90                       สามเณรใหญ่กลับเข้าบ้านเณร เวลาค่ำมีการกล่าวคำนับผู้ใหญ่มีพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค กล่าวให้โอวาท ท่านเน้นให้สามเณรร่วมมือกับผู้ให้การอบรม

3 มิ.ย.90                       สามเณรใหญ่เดินทางไปร่วมฉลองบ้านเณรเล็กยอแซฟ และ 25 ปีการเป็นอัครสังฆมฑลฯ

4 มิ.ย.90                       มิสซาเปิดปีการศึกษา โดย พระสังฆราชไมเกิล ประพนธ์ ชัยเจริญ ท่านให้ข้อคิดเรื่องกระแสเรียกเจริญเติบโตจากภายใน

25 พ.ย.90                     ฉลอง 25 ปี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สามเณรใหญ่ไปร่วมงานตั้งแต่เช้า และมีการแสดงของสามเณรด้วย

5 ม.ค.91                       งานวันแรกของการฉลองพระฐานานุกรมพระศาสนจักรประเทศไทย มีนิทรรศการ การให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระศาสนจักร มีพิธีมิสซา แห่แม่พระ และอวยพรศีลมหาสนิทปิดพิธี

6 ม.ค.91                       ฉลองครบรอบ 25 ปี พระฐานานุกรมพระศาสนจักรประเทศไทย พิธีเปิดทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน เพื่อเฉลิมฉลองปี 2000 และบวชพระสงฆ์ใหม่ 13 องค์ (พระสงฆ์แสงธรรมรุ่น 13)

15 ส.ค.92                     พิธีบวชสังฆานุกร 18 ท่าน แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 20 คน แต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ 22 คน ... พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นประธาน ในตอนกลางคืนมีงานศิษย์เก่าแสงธรรม ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในเวลาบ่ายที่เริ่มลงทะเบียน และแข่งขันกีฬา ข้อน่าสังเกตปีนี้มีศิษย์เก่ามาร่วมงานน้อยกว่าทุกปี อาจเป็นเพราะติดธุระจึงรีบกลับ

 

เหตุการณ์สำคัญในทศวรรษที่สามบ้านแสงธรรม

30 มิ.ย. 93        คุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (ปัจจุบันเป็นพระสังฆราชนครสวรรค์) และคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ (ปัจจุบันพระสังฆราชเชียงใหม่) มาสนทนากับสามเณรในชั้นปรัชญาปี 3-4 ที่ทำงานอภิบาลกลุ่มคริสตชนรอบบ้านแสงธรรม เป็นการส่งเสริม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการประกาศพระวรสาร

15 ส.ค.93         สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ... ก่อนพิธีมีการแสดงชุด “คืนแผ่นดิน ผืนยิ่งใหญ่ ให้ผืนโลก” ณ บริเวณหน้าอาคารมารดาพระผู้ไถ่ เพื่อการร่วมเตรียมจิตใจก่อนพิธีมิสซาขอบพระคุณ

12 ต.ค.93         วันสอบวันสุดท้ายประจำปีการศึกษาเทอมต้น

ภาคบ่าย เป็นการทำความสะอาดบ้าน และเตรียมงาน family night 17.30 น. มิสซาปิดภาคการศึกษา สำหรับเณรบ้านแสงธรรม เป็นมิสซาอำลา คุณพ่อ วิทยา งามวงศ์ ซึ่งจะกลับไปรับหน้าที่อธิการบ้านเณรเล็ก ประจำสังฆมณฑลอุบลราชธานี และต้อนรับ คุณพ่อ ไชโย กิจสกุลคุณพ่อ ไพศาล อานามวัฒน์ และคุณพ่อ ชาติชาย พงษ์ศิริ ผู้จะมาเข้าร่วมในคณะผู้ให้การอบรมของบ้านในเทอมต่อไป

3 พ.ย.93           วันแรกของการศึกษาทางวิทยาลัยในเทอมสอง 11.30 น. มีการปฐมนิเทศนักศึกษา

โดย คุณพ่อ วิทยา คู่วิรัตน์ คุณพ่อ บรรจง สันติสุขนิรันดร์ และอาจารย์ไพรัช สุภาษิต ได้มาชี้แนะระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆของทางวิทยาลัย ให้นักศึกษาทราบ

2 ก.พ.94           มิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองบ้านแสงธรรม เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน เป็นประธาน

22 ก.พ. 94        คุณพ่อ ลอเรนซ์ ฟรีแมน พระสงฆ์คณะเบเนดิกติน มาแบ่งปัน เรื่อง การภานา (Christian meditation) ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ซี.ซี) แก่ผู้สนใจในการภาวนาทุกท่าน สมาชิกบ้านแสงธรรม ก็ร่วมในการแบ่งปันนี้ด้วย นำทีมโดย คุณพ่อ สมชัย พิทยาพงศ์พร

13 ส.ค. 94        พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ มีสัตบุรุษมาร่วมงานมากเกินความคาดหมาย ก่อนเริ่มพิธีมีการแสดงละครเรื่อง ครอบครัวใหม่ ได้รับคำชมนับไม่ถ้วน เป็นปีที่สัตบุรุษให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้ว

17 พ.ย. 94        ปีนี้คณะผู้ใหญ่ตกลงให้มีการจัดงานลอยกระทง ภายในบ้านโดยกลุ่มบันเทิงเป็นผู้ดำเนินงานที่หน้าห้องอาหาร มีการประกวดนพมาศ (นาย) และแต่ละชั้นปีทำกระทงเข้าร่วมลอย

15 ม.ค.97         มหกรรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ครั้งที่ 1

29 ม.ค.97         งานวันนักเขียนแสงธรรม โดย อาจารย์ ประคิน ชุมสาย ณ อยุธยาและอาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ โดยคุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นวิทยากร มีนักศึกษาแสงธรรมประมาณ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

27 พ.ค. 95       สามเณรใหญ่กลุ่มหนึ่งไปร่วมเปิดอาคาร “บ้านผู้หว่าน”

25 พ.ย. 75        วันนัดพบศิษย์เก่าแสงธรรม มีมิสซาร่วมกัน และปรึกษาหารือ รื้อฟื้นความหลัง งานรื่นเริงในตอนค่ำ บรรยากาศเป็นแบบพี่กับน้อง

29-31 พ.ค.96               มีการประชุมเกี่ยวกับการอบรมในสามเณราลัยแสงธรรม (SAIDI) แบ่งกลุ่มไตร่ตรอง Vision & Mission แต่ละกลุ่มสรุป ประชุมไตร่ตรองเกี่ยวกับ 4 มิติของการอบรม คือ ด้านวุฒิภาวะความเป็นมนุษย์ ด้านชีวิตจิต ด้านการศึกษา และด้านอภิบาล ช่วงบ่ายหลังประชุม มีการทำงานเป็นกลุ่มชั้นปี ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมฉลองครบรอบ 25 ปี ของบ้านเณรแสงธรรม

16 ส.ค.96         เวลาบ่าย คณะนักขับร้องซ้อมใหญ่ เวลา 14.00 น. เริ่มงานวันผู้ปกครอง ซึ่งเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี มีผู้ปกครองมาร่วมงานประมาณ 60 คน ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งคณะผู้ใหญ่ คณะสามเณรและบรรดาผู้ปกครอง บรรยากาศดำเนินไปอย่างราบรื่น มีการแสดงดนตรีของวงสามเณรชั้นปี 1 ในขณะรับประทานอาหาร หลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อย มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองเล็กน้อย เช่น เกมส์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่บรรดาผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เวลา 20.00 น. มีพิธีแห่โคมแม่พระ เริ่มและจบที่ลานหน้าวัด โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน

17 ส.ค.96         เป็นวันฉลองเปิดปีที่ 25 ของบ้านเณรใหญ่แสงธรรม บรรดาสัตบุรุษตามที่ต่างๆ ทยอยกันมาเรื่อยๆ มากหน้าหลายตา โดยได้รับการต้อนรับจากแฟนซีสามเณรปิ่นโต (บ.สันติ-โคราช) ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นได้อย่างดี มีการแสดงละคร (ชีวิตจริง ร่วมสมัย) ณ ห้องประชุมใต้วัด ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากบรรดาสัตบุรุษเป็นอย่างมาก พิธีมิสซา เปิดปีการฉลองครบ 25 ปี ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี ร่วมกับพระสังฆราชทุกสังฆมณฑล และบรรดาพระสงฆ์ ระหว่างมิสซามีการแต่งตั้งสามเณรผู้สมัครบวชในหน้าที่ต่างๆ

9 ธ.ค.96           วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแสงธรรม ในโอกาสหิรัญสมโภชแสงธรรม มีการแข่งขันกีฬาสามัคคี 2 ประเภทคือ บาสเกตบอล ศิษย์เก่าฆราวาส VS ศิษย์เก่าพระสงฆ์ / ฟุตบอลศิษย์เก่า VS ศิษย์ปัจจุบันต่อมามีวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย เป็นประธาน ช่วงค่ำ –ร่วมรับประทานอาหารสังสรรค์กันทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีการแสดงดนตรีของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า มีการแนะนำศิษย์เก่าของแต่ละรุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 1-18 ซึ่งรวมศิษย์เก่าที่มาเข้าร่วมงานนี้ประมาณ 108 คน และยังมีพิธีกตัญญุตาคณาจารย์ ผู้ซึ่งได้เคยสอนในวิทยาลัยแสงธรรม หลังจากนั้นจึงสังสรรค์กันเองแบบสบายๆ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยการแสดงดนตรีของบรรดาศิษย์เก่า

10 ธ.ค.96         เวลา 07.00 น. มีการทำวัตรร่วมกัน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลังจากนั้นจึงรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เวลา 08.45 น. มีการเสวนากันของศิษย์เก่า ในหัวข้อเรื่อง“ศิษย์แสงธรรมกับงานพระศาสนจักร” โดยคุณปอล-แมรี่สุวิช สุวรุจิพร ซึ่งได้รับความสนใจมากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เวลา 11.00 น. มิสซาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นประธาน เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน แบบโต๊ะจีน ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ มีการแสดงดนตรีของสามเณร

4 ม.ค.97           การแข่งขันแรลลี่แสวงบุญเพื่อกองทุนแสงธรรม เปิดการแข่งขันเวลา 08.00 น. โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

1 ก.พ.97           วันสมโภชแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร องค์อุปถัมภ์ของสถาบันแสงธรรม ในโอกาสฉลอง 25 ปี เวลา 10.00 น. เริ่มงานชุมนุมสามเณรทั่วประเทศ และเยาวชนผู้สนใจชีวิตพระสงฆ์ ซึ่งผู้มาร่วมเป็นสามเณรเล็กตามบ้านเณรต่างๆ รวมแล้วประมาณ 700 คน เวลา 17.00 น. เริ่มพิธีมิสซาขอบพระคุณ มีพิธีบวชพระสงฆ์ 16 ท่าน โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบูญชู เป็นประธานในพิธี มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีประมาณ 5,000 กว่าคน หลังพิธีมิสซาบวชพระสงฆ์ มีการแสดง แสง-สี-เสียง เกี่ยวกับประวัติของบ้านเณรในประเทศไทย ซึ่งใช้นักแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จำนวนนับร้อยคน ซึ่งได้รับความสนใจพอสมควร มีการเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ เสร็จงานประมาณ 21.30 น.

4 พ.ค.97          วันปิดงานหิรัญสมโภชบ้านเณรแสงธรรม พิธีมิสซาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธี มีการบวชเป็นสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ หลังพิธี มีการแห่และเคารพศีลมหาสนิท จากอาคารมารดาพระผู้ไถ่ มาถึงหน้าวัดใหญ่

 

เหตุการณ์สำคัญในทศวรรษที่สี่บ้านแสงธรรม

 

11ส.ค.01          วันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ มิสซา 10.00น. โดยพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

11 ธ.ค.01         วันวิชาการ และงานคืนสู่เหย้าของแสงธรรม ตอนเช้าเป็นกิจกรรมวันวิชาการ ตอนบ่ายเป็น งานคืนสู่เหย้าชาวแสงธรรม

27-28ส.ค.02สามเณรชั้นปี 1, ปี 4 เป็นตัวแทนของวิทยาลัยแสงธรรม ไปร่วมกันขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดงานการศึกษาคาทอลิก 336 ปี ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

7 พ.ย. 02          เข้าเงียบประจำเดือน โดยคุณพ่อประธาน ศรีดารุณศีล ในหัวข้อ LectioDivinaซึ่งเป็นการนำพระวาจามาใช้ในการรำพึง เพื่อการไตร่ตรองชีวิตอย่างลึกซึ้ง

13-14 พ.ย. 02สัมนาเกี่ยวกับทิศทางงานอภิบาล ค.ศ.2000เพื่อให้สามเณรมีความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรในประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการที่จัดเตรียมแผนงานทิศทางงานอภิบาลได้มาให้ความรู้แก่สามเณร

1 ก.พ.03           ฉลองบ้านเณรใหญ่ พระสมณทูต อาเดรียโน แบร์นาร์ดินี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกันนั้น ยังมีการเปิดปีสายประคำแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนของ 10 สังฆมณฑล และบรรดาแขกรับเชิญของคุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ มาร่วมในพิธี บรรดาพระสงฆ์ที่มาร่วมงานประมาณ 30คน หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ก็เป็นการแข่งขันกีฬาสีของวิทยาลัย

25 พ.ค.03        พิธีปลงศพ พระสังฆราช ไมเกิล ประพนธ์ ชัยเจริญ ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อายุ 73ปี มรณะด้วยโรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลทักษิณ เมื่อคืนวันที่ 20 พ.ค.03 พระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1930 ที่วัดหัวไผ่ จ.ชลบุรี

8 มิ.ย.03           พิธีเปิดและเสก สักการสถาน บุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และพิธีบวชพระสงฆ์ 7 องค์

16 ส.ค.03         มีพิธีบวชสังฆานุกร จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน นอกนั้น มีการแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 18 คน ผู้อ่านพระคัมภีร์ 12 คน โดยมี พระสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานพิธี และมีบรรดาพระคุณเจ้าร่วมในพิธีทั้งหมดจำนวน 9 องค์ พระสงฆ์จำนวน 180 องค์ สัตบุรุษประมาณ 2,000 คน

11-12 ธ.ค.03    เป็นวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแสงธรรม โอกาสฉลองครบ 30 ปี บ้านเณรแสงธรรม และฉลองครบ 25ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ของศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ซึ่งมีคุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ และคุณพ่อสมพร อุปพงศ์ (อธิการบ้านเณรแสงธรรม) นอกนั้น ยังมีเพื่อนร่วมรุ่นที่ 1 มาร่วมความยินดี และโมทนาคุณพระเป็นเจ้าด้วย

14ส.ค.04          พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน พร้อมด้วยบรรดาพระสังฆราชจากสังฆมณฑลต่าง ๆ

28พ.ย.04          คุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี และสามเณรชั้นปรัชญาร่วมพิธีอภิเษก พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดย ฯพณฯ Cardinal CrescenzioSepe

6ธ.ค.04            งานชุมนุมศิษย์เก่าของสถาบันแสงธรรม และฉลอง 25ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ของพระสงฆ์ศิษย์เก่ารุ่น 2

10ธ.ค.04          งานวันวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม และวันประสาทปริญญาบัตรของนักศึกษา คริสตศาสนศึกษารุ่น ๑ และงานชุมนุมครูคำสอนครั้งที่ 3

6-9ม.ค.04        คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ และ สามเณรชั้นปี 7 บางท่าน และสามเณรสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เดินทางลงพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ถล่ม Tsunami ทางภาคใต้

28พ.ค.05         คณะผู้ให้การอบรม และสามเณรใหญ่แสงธรรม ร่วมพิธีอภิเษก พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี

23–26มิ.ย.05    สามเณรแสงธรรมร่วมประชุม และช่วยงานเซอร์ร่าสากลครั้งที่ 63 และงาน Vocation Congress for Asia ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล ลาดพร้าว

26พ.ย.05          งานแรลลี่การกุศลเพื่อกองทุนแสงธรรมครั้งที่ 3 แสงธรรม + ราชบุรี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ป็นประธานเปิดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วม 120ทีม มีพิธีมิสซา โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ณ บ้านเณรแสงธรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ที่โรงยิม อาคารมารดาพระผู้ไถ่ มีการแสดงโปงลางของวิทยาลัยแสงธรรม

10ธ.ค.05          วันวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตคริสตศาสนศาสตร์ รุ่น 2 จำนวน 11คน และ พิธีแสดงมุทิตาจิต แก่ อ.ไพรัช สุภาษิต โอกาสเกษียณอายุ (งานเลี้ยงอำลา) ... พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

1 ก.พ.06          ฉลองบ้านเณรแสงธรรม พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ชุมนุมศิษย์เก่า แสดงความยินดีโอกาส 25ปี ชีวิตสงฆ์แสงธรรมรุ่น 3ชมการแสดงและเลี้ยงโต๊ะจีนที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ศิษย์เก่าขอบคุณ อ.ไพรัช สุภาษิต มีการแสดงจากคณะพระหฤทัย คณะผู้รับใช้ นักศึกษาคริสตศาสตร์ แสงธรรม และกลุ่มปกาเกอะญอ

19มิ.ย.06          พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลอง 25 ปี แห่งสงฆ์ของ คุณพ่อยอแซฟ ไชโย กิจสกุล และอำลา – ขอบคุณ คุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี (รับหน้าที่อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี) หลังพิธีมีการเลี้ยง “ยินดี และขอบคุณ” ณ ห้องอาหารบ้านเณร

11-12ส.ค. 06  สามเณรเข้าร่วมงานมหกรรมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีบวชสังฆานุกร โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสมณทูต บรรดาพระสังฆราช และพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

10 ก.พ.07        คณะผู้ให้การอบรม และสามเณร ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสอภิเษก พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา โดย พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ร่วมกับ พระคาร์ดินัลมีชัย พระสมณทูต และบรรดาพระสังฆราช (นับว่าเป็นพระสังฆราชศิษย์เก่าแสงธรรมองค์แรก)

2 มิ.ย.07          ร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสอภิเษกเป็นพระสังฆราช ... พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

19 มิ.ย.07        สามเณรใหญ่ร่วมเป็นกำลังใจให้คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ .. คุณพ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ก่อนไปคุณพ่อกล่าวว่า “... พ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล แล้วเมื่อหายแล้วจะกลับมารับใช้พวกเราต่อไป”

21 มิ.ย.07        คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ เข้ารับการรักษาในห้องไอซียู แพทย์ตัดชิ้นเนื้อปอดไปวินิจฉัย ปรากฏว่า ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง

7 ส.ค.07          คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ จากพวกเราไปอย่างสงบ นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญที่นำความโศกเศร้าต่อพวกเราแสงธรรม ... ทางบ้านเณรเชิญร่างของคุณพ่อมาไว้ที่วัดบ้านเณรใหญ่เพื่อภาวนาและคิดถึงท่าน เป็นเวลา 2 วัน ก่อนที่จะนำร่างของคุณพ่อไปฝังที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ นับเป็นความสูญเสียพระสงฆ์ผู้ดำเนินชีวิต “รักเพื่อน รักพระ สัจจะ ซื่อตรง อุทิศตน รับใช้ เรียบง่าย สมถะ” มีพิธีฝังศพคุณพ่อในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 07 ณ สุสานของอาสนวิหารฯ คณะผู้ให้การอบรม และสามเณรทุกคน เดินทางไปร่วมพิธีฝังคุณพ่อด้วย

4 ก.ย.07            พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดรุณศีล มาร่วมทำวัตรกับสามเณร เวลา 18.30น. ณ วัด บ้านเณรใหญ่แสงธรรม พระสังฆราชประกาศแต่งตั้งอธิการคนใหม่นั่นคือ คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม

12 ก.ย.07         พระเจ้าได้รับของคุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี ศิษย์เก่าแสงธรรม และ อดีตผู้ให้การอบรมบ้านเณรแสงธรรม ไปอยู่กับพระองค์ หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.2007

15 พ.ย.07         มิสซาขอบพระคุณระลึกถึง คพ.สมพร อุปพงศ์ ในโอกาสครบรอบ 100 วัน ตอนค่ำ คณะโฟโคลาเร่ มาแบ่งปันจิตารมณ์และสะท้อนชีวิต ของคุณพ่อสมพร อุปพงศ์ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วม English Camp ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา

(ไม่มีอนุทินระหว่างปี ค.ศ.2008-2009)

1 พ.ค.09          พิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเชเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

18 มิ.ย.09         พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา พิธีไหว้ครู โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เวลา 12.00 น. มีพิธีเสกห้องสารสนเทศ และการวิจัย “พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู”

24 มิ.ย.09         โอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ เป็นวันเริ่มต้นแนวคิด “บ้านเณรคือครรภ์มารดาของพระศาสนจักร” มารดาที่ใช้เวลา ๙ เดือนตั้งครรภ์ การอบรมพระสงฆ์ใช้เวลา ๙ ปีเช่นกัน และเป็นการเริ่มต้นแนวคิดในการฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจการอบรมเป็นพระสงฆ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

4 ก.ค.09           พิธีอภิเษกพระสังฆราช ชิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร โดย พระสังฆราชลอเลนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน

12 ก.ย.09         สามเณรชั้นปี 4 5 6 และ 7 เป็นตัวแทนร่วมไปร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ณ สนามกีฬากลางนครสวรรค์

14 พ.ย.09         คุณพ่ออธิการประกาศว่า “คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี”

10 ธ.ค.09         สามเณรสังฆมณฑลนครสวรรค์ เดินทางไปร่วมมิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองบ้านเณรเล็ก จอห์น ปอล นครสวรรค์ ครบรอบ 10 ปี ... พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

12 ธ.ค.09         สามเณรใหญ่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ เดินทางกลับจากการไปร่วมฉลอง 125 ปี ชุมชนความเชื่อท่าแร่... สามเณรสังฆมณฑลจันทบุรี เดินทางไปฉลองชุมชนความเชื่อวัดจันทบุรี ครบรอบ 300 ปี

6 ก.พ.10           พิธีอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี โดย พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร เป็นประธาน

14 ส.ค.10         พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

11 มิ.ย.11         พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ครบรอบ 75 ปี และมีพิธีบวชสังฆานุกร

13 ส.ค.11         พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

25 ก.ย.11         พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม อธิการสถาบันแสงธรรม คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม ที่สังฆมณฑลจันทบุรี

25 ต.ค.11         พิธีมิสซาปลงศพ พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย อดีตประมุขสังฆมณฑลราชบุรี และอดีตอธิการสถาบันแสงธรรม ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

1 พ.ย.11           ชาวบ้านวัดท่าจีน และคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล สนับสนุนทราย ๖ คันรถ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมหาอุทกภัย ซึ่งท่วมแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

5 พ.ย.11           สามเณรใหญ่ ร่วมงานอภิบาล ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในสถานที่ต่าง ๆ

9 มิ.ย.12           ต้อนรับสามเณรใหม่ และต้อนรับผู้ให้การอบรมใหม่ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล (เอส,เจ) คุณพ่อธวัช สิงห์สา(นครสวรรค์) และคุณพ่อสลัน ว่องไว (ท่าแร่ฯ)

11 ส.ค.12         พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ และผู้ช่วยพิธีกรรม โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

1 ก.ย.12           พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค สิ้นใจอย่างสงบ ณ บ้านพัก บริเวณอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

5 ก.ย.12           เสวนาระลึกถึงพระคุณเจ้าบรรจง “ย้อนอดีต ท่านจง” โดยศิษย์เก่ารุ่น 1-3โดยมี คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา,คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม,คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กุล และคุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ร่วมเสวนา

7 ก.ย.12           พิธีมิสซาปลงศพ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค อดีตอธิการสถาบันแสงธรรมองค์แรก .... โดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน พร้อมด้วยบรรดาพระสังฆราช มีพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนมากมายมาร่วมส่งพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าผู้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง ผู้สอนเรื่องความรัก “รัก” คำสั้น ๆ แต่อธิบายทั้งชีวิต

25-26 ม.ค.13   งานชุมนุมศิษย์เก่า และฉลองบ้านเณรใหญ่แสงธรรม โอกาศครบรอบ 40 ปีบ้านเณร   

ค้นหา

บทภาวนา 50 ปีบ้านเณรฯ

บทภาวนาเพื่อขอบพระคุณและขอพรพระเจ้า เพื่อการก้าวสู่สุวรรณสมโภช (ค.ศ.2022) บ้านเณรแสงธรรม

E-Book 40 ปีบ้านเณรฯ

 

40 ปีสามเณราลัยแสงธรรม

 

วิทยาลัยแสงธรรม
คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

สถิติการเยี่ยมชม

0107425
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
61
70
177
1113
2858
107425
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 21:07

Who 's Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์