Get Adobe Flash player

 

 

 

สามเณรใหญ่แสงธรรม จำแนกตามสังฆมณฑล

ปีการศึกษา 2012/2555

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ (18)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

อภิสิทธิ์

กิจเจริญ

1

2

ณัฐพล

เอี่ยมเศรษฐี

1

3

สมศักดิ์

ตู้สำราญ

1

4

รัฐพล

งามอัชฌา

1

5

กิตติศักดิ์

กิจสำเร็จ

3

6

อวิรุทธ์

พันธ์ขาว

3

7

พรสถิตย์

สุขเกษม

4

8

วรัญญู

นางาม

4

9

เทวฤทธิ์

สุขเกษม

PY

10

วิทยา  

เขียวประไพ

PY

11

วิทวัฒน์  

แก้วแหวน

PY

12

พลาพล

ลิ้มสุธาโภชน์

5

13

ยุทธนา

วิทยานุลักษณ์

6

14

ชนภัทร

ศุขะเนตร

6

15

วีรยุทธ

เกียรติสกุลชัย

6

16

ดิษพล

รุ่งโรจน์วรวัฒนา

6

17

ธนายุทธ

ผลาผล

7

18

วิทยา

เลิศทนงศักดิ์

7

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา (6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

ศักดิ์ชัย

น้อยนาม

1

2

พรสิทธิ์

ประทุมปี

3

3

มานพ  

พันธ์พานิชย์

4

4

ชาญชัย    

ประทุมปี

PY

5

มนัสชัย

ประทุมปี

6

6

วิชญะ

ประทุมมา

6

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์ (9)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

นนท์ชัย

สุวรรณ

2

2

สมพร

ฤทัยหวนพนา

2

3

สมสุข

หทัยภัสสร

3

4

สมศักดิ์  

แสนยากุล

PY

5

อรรถพล  

เซ็งหลี

PY

6

เจริญ

บุญดวง

5

7

เรืองฤทธิ์

ฤทธิบุญไชย

5

8

ประพันธุ์

กลัมพัก

6

9

พรชัย

สิงห์สา

6

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

ยุทธการ

กอบวัฒนกุล

3

2

ชัยณรงค์

ฤทธิ์สารพิทักษ์

6

3

อมรเทพ

สุริปะ

6

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง (17)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

ศีลวัตร

ดาลุนพัน

1

2

ลิขิต

สัพโส

1

3

ชัยเฉลิม

สุทธิ

2

4

กฤษฎา  

ว่องไว

4

5

ขวัญชัย  

นาอุดม

4

6

เจริญโชค  

สันดี

PY

7

ศิริชัย

พุดษา

5

8

รณฤทธิ์

เด่นไชยรัตน์

5

9

เมธาสิทธิ์

นามละคร

5

10

ณัฐพงษ์

แสนสุริวงศ์

5

11

ฉัตรชัย

นิลเขต

5

12

อาทิตย์

ว่องไว

6

13

วรเมธ

มาหนู

7

14

อติชาติ

ธรรมวงศ์

7

15

พงษ์ชาติ

ปู่ภิรมย์

พัก

16

อุทิศ

บุตรสงกา

พัก

17

ธีรยุทธ

ปู่ภิรมย์

พัก

 

สังฆมณฑลจันทบุรี (22)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

 

ชั้นปี

1

อานนท์

ตันชัย

1

2

อรรถพล

พงษ์สวัสดิ์

1

3

รติ

พรหมเด่น

1

4

ณัฐนันท์

ปัญจะ

2

5

วิชชุกรณ์

ลิขิตธรรม

2

6

วรวุฒิ

มาหา

2

7

คณินธร

ล้อคำ

3

8

ภัทร์ติยะ

อินทวัน

3

9

ศิรวิชย์

เก็งพานิชย์

3

10

อิฏฐวรรธน์

ยิ้มสุข

3

11

เอกพงษ์

สุวิชากร

4

12

อิทธิพล

หางสลัด

4

13

ณัฐวุฒิ  

ทับทอง

4

14

ประธาน  

ตันเจริญ

PY

15

สิทธิพงษ์  

พันธุโสภณ

PY

16

อภิชาติ  

นามวงษ์

PY

17

อานุภาพ    

วงษ์แก้ว

PY

18

สุทธิพงษ์

สุขสำราญ

PY

19

ยศธร

ทองเหลือง

5

20

โสภณ

ลือดัง

6

21

วัชรพล

กู้ชาติ

7

22

นรเทพ

ภานุพันธ์

7

 

 

สังฆมณฑลอุดรธานี (8)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

รัฐพล

ลุนอุบล

2

2

วันฉลอง

บุราณ

3

3

สดใส

จันทร์โลมา

3

4

ชนะสิทธิ์

ศิลาโคตร

3

5

ตะวัน

สหายแก่น

4

6

กิตติคุณ

เสมามอญ

5

7

อุดม

ดีเลิศประดิษฐ์

5

8

ประเสริฐ

คุณโดน

5

 

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ (21)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

พิชิต

จำปาพยุง

1

2

นนทชัย

ริทู

1

3

หล้า

ชอบพงไพร

2

4

พัฒน์พงษ์

แซ่ฟรุ้ง

2

5

สุภชัย

คีรีวัฒนสกุล

2

6

เธียรชัย

สงวนไพรวัลย์

2

7

ประยูร

ปันมณีกุล

3

8

อภินันท์

สมศักดิ์

3

9

โจงชอส์

แก้วมา

4

10

ชูพงษ์

เชวงชาติตระกูล

4

11

วรชัย

ไพศาลเจริญไพร

4

12

สนธยา

สายชลนิรันดร์

4

13

สัมฤทธิ์

แซ่เจียง

4

14

อภิชาต

ก่อไพบูลย์ถาวร

4

15

ศรศักดิ์  

เจริญสุขทวีพูน

PY

16

ประภาส  

กุนุ

PY

17

สิทธิชัย  

สัญญานที

PY

18

อาทิตย์

ยอดมณีกาญจน์

5

19

ศักดิ์ชัย

บวรเดชภักดี

5

20

นิรุจต์

วงศ์แจ่ม

6

21

ชาญชัย

ศรีสุทธิจรรยา

6

 

สังฆมณฑลราชบุรี (7)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

วธัญญู

หนูสมแก้ว

2

2

กฤษฎา

ลิ้มเฉลิม

4

3

ภุมเรศ  

ภูผา

PY

4

วัชรพล  

อำนาจเกียรติกุล

PY

5

ธนายุทธ

นันทพรพิสุทธิ์

7

6

สุรเชษฐ์

ทองคำ

พัก

7

ปฏิพัฒน์

กิจเต่ง

พัก

 

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี (8)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

1

ศุภวัฒน์

วงศ์มาแสน

1

2

ฉัตรเพชร

สารภาพ

1

3

ทองแดง

แก้วประกอบ

3

4

ปัตทวี  

วงศ์ศรีแก้ว

PY

5

สุพจน์

สายเสมา

6

6

ยุรนันท์

พันธ์วิไล

6

7

นราธิป

งามวงศ์

7

8

พร้อมพงษ์

ศรีหารัตน์

7

 

 

 

 

ค้นหา

บทภาวนา 50 ปีบ้านเณรฯ

บทภาวนาเพื่อขอบพระคุณและขอพรพระเจ้า เพื่อการก้าวสู่สุวรรณสมโภช (ค.ศ.2022) บ้านเณรแสงธรรม

E-Book 40 ปีบ้านเณรฯ

 

40 ปีสามเณราลัยแสงธรรม

 

วิทยาลัยแสงธรรม
คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

สถิติการเยี่ยมชม

0126660
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
49
41
244
1717
3577
126660
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-28 18:31

Who 's Online

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์