แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แสงธรรมปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2009/2552

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100518074921-4c1e2c9cda8a41f7804fd321d38d0b17 docname=scj33-3 username=bosconoom loadinginfotext=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202009 showhtmllink=false tag=scj width=480 height=340 unit=px]

รายชื่อบทความทั้งหมดของฉบับปีพระสงฆ์

1. สาสน์อภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส “ปีพระสงฆ์”
2. การศึกษาอบรมผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์คาทอลิกในประเทศไทย
โดย...บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา
3. เทววิทยาและชีวิตของพระสงฆ์
โดย...บาทหลวงเคลาดิโอ เบร์ตุชอ O.M.I
4. พระตรีเอกภาพกับพระสังฆภาพ
โดย...บาทหลวงเคลาดิโอ เบร์ตุชอ O.M.I
5. สมณภาพของพระคริสตเจ้า
โดย...บาทหลวง ดร.ฟรังซิส ไก้ส์

6. พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ผู้ติดตาม
โดย...บาทหลวงวสันต์ พิรุฬห์วงศ์

7. ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์
โดย...บาทหลวงปรีชา ธรรมนิยม
8. ความเป็นสงฆ์ของฆราวาส
โดย...ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

9. ตามรอยพระคริสต์
โดย...ดร.สุภาวดี นัมคณิสรณ์
10. ชีวิตและมุมมองเรื่องของพระสงฆ์ฯ
โดย...บุญชรัสมิ์  สุขสว่าง
11. จิตภาวนา (Contemplative Prayer)
โดย...อำนวยพร สิริวรนาค
12. ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในศตวรรษที่ 3
โดย...บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
13. แนะนำบทเพลงแสงธรรมชุดใหม่ “บูชาแห่งรัก”
โดย...คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์
14. แนะนำหนังสือ
โดย...บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พร


สนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์ได้ที่
 “นางสาวธชวรรณ  สุทธาธาร  ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3


:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top